Актуално

За новата учебна 2018/2019 година

Oтново отвори вратите си нашето любимо Българско Училище ‘Азбука’ в Дъблин. На 8-ти септември, събота, с много цветя и празнично настроение, открихме новата учебна 2018/2019 година.

И тази учебна година нашето любезно училище домакин в Дъблин е

Sancta Maria Synge Street Primary School, Dublin 8

Учебните занятия се провеждат в ден събота с продължителност за различните класове както следва:

Детска група 4-5 годишни – с учител Петя Ангелова – Къруан

Български език и литература – 3 учебни часа

1 клас – с учител Валентина Лазарова

Български език и литература– 4 учебни часа

3 клас – с учител Петя Сейменова

Български език и литература– 4 учебни часа

3 клас – с учител Петя Сейменова

Български език и литература– 4 учебни часа

4 клас – с учител Валентина Лазарова

Български език и литература– 4 учебни часа

5 клас – с учители Цветанка Радева и Антоанета Джерманска

Български език и литература– 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

6 клас – с учител Цветанка Радева и Антоанета Джерманска

Български език и литература – 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

7 клас – с учители Зорница Гоган и  Антоанета Джерманска

Български език и литература – 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

8 клас – с учител Зорница Гоган

Български език и литература – 4 учебни часа

9, 11 и 12 клас – с учител доц. д-р Димитър Камбуров

Български език и литература – 6 учебни часа

За всички ученици в училището има организирани занимания по народни танци и мулти спорт.

Учебните дни са съобразени с официалните почивни дни и празници за Ирландия и България. За по-детайлна информация вижте общоучилищния календар тук:

https://bulgarianschool.ie/?page_id=1184

* Учебните седмици за 9, 10, 11 и 12 клас са по-малко, спрямо общоучилищните.

__________________________________________________________________________

Учебните занятия в Гранард се провеждат в ден неделя:

1 клас – с учител Цветанка Радева

Български език и литература – 4 учебни часа

2 клас – с учител Цветанка Радева

Български език и литература – 4 учебни часа

5 клас – с учител Цветанка Радева

Български език и литература – 4 учебни часа

8 клас – с учител Цветанка Радева

Български език и литература – 4 учебни часа

Учебните дни са съобразени с официалните почивни дни и празници за Ирландия и България.

__________________________________________________________________________

Учебните забятия в Тюламор се провеждат в ден неделя:

5 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа

6 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа

7 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа.

Учебните дни са съобразени с официалните почивни дни и празници за Ирландия и България.

__________________________________________________________________________

Такси

Повече информация и начин на заплащане на таксите:

https://bulgarianschool.ie/?p=1371

__________________________________________________________________________

И тази година нашето училище работи по одобрената от МОН програма за българските неделни училища в чужбина и в края на учебната година учениците получават удостоверения за завършен клас еквивалентен на съответния клас по българската образователна система.

Пълна информация за програмите по отделните класове тук:

https://bulgarianschool.ie/?page_id=223

Leave a Reply