Актуално

За новата учебна 2019/2020 година

Oтново отвори вратите си нашето любимо Българско Училище ‘Азбука’ в Дъблин. На 7-ми септември, събота, с много цветя и празнично настроение, открихме новата учебна 2019/2020 година.

И тази учебна година нашето любезно училище домакин в Дъблин е

Sancta Maria Synge Street Primary School, Dublin 8

Учебните занятия се провеждат в ден събота с продължителност за различните класове както следва:

Детска група 4-5 годишни – с учител Петя Ангелова – Къруан

Български език и литература – 3 учебни часа

1 клас – с учител Валентина Лазарова

Български език и литература– 4 учебни часа

2 клас – с учител Валентина Лазарова

Български език и литература– 4 учебни часа

3 клас – с учител Петя Сейменова

Български език и литература– 4 учебни часа

4 клас – с учител Петя Сейменова

Български език и литература– 4 учебни часа

5 клас – с учител Милена Папазова и Красимира Иванова

Български език и литература– 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

6 клас – с учители Цветанка Радева и Красимира Иванова

Български език и литература– 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

7 клас – с учител Цветанка Радева и и Красимира Иванова

Български език и литература – 4 учебни часа

История на България – 1.5 учебни часа

География на България – 1.5 учебни часа

8 клас – с учител Зорница Гоган

Български език и литература – 4 учебни часа

смесен 9 – 10 клас  – с учител Зорница Гоган

Български език и литература – 4 учебни часа

смесен 11 – 12 клас  – с учител доц. Димитър Камбуров

Български език и литература – 5 учебни часа

За всички ученици в училището има организирани занимания по народни танци и мулти спорт.

Учебните дни са съобразени с официалните почивни дни и празници за Ирландия и България. За по-детайлна информация вижте общоучилищния календар тук:

https://bulgarianschool.ie/?page_id=1184

* Учебните седмици за 8, 9, 10, 11 и 12 клас са по-малко спрямо общоучилищните.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Учебните занятия в Тюламор се провеждат в ден неделя:

ПГ и 1 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа

5 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа

6 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа

7 клас – с учител Кремена Чинова

Български език и литература – 4 учебни часа.

Учебните дни са съобразени с официалните почивни дни и празници за Ирландия и България.

__________________________________________________________________________

Такси

Повече информация и начин на заплащане на таксите:

https://bulgarianschool.ie/?p=1371

__________________________________________________________________________

И тази година нашето училище работи по одобрената от МОН програма за българските неделни училища в чужбина и в края на учебната година учениците получават удостоверения за завършен клас еквивалентен на съответния клас по българската образователна система.

Пълна информация за програмите по отделните класове тук:

https://bulgarianschool.ie/?page_id=223

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.