Учители

Нашата директорка

ЗорницаЗорница Гоган

Завършила е „Начална училищна педагогика“ и след това „Английска филология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работила е 11 години като начален учител, учител по Английски език в начален курс, и учител по Английски език в среден и горен курс. В училище „Азбука“ работи от септември 2010 година.

„Истинското послание зад думите „Човек е учител по душа, не по професия“ разбрах, когато напуснах учителската си работа в България и се установих тук, в Дъблин. Изключително много ми липсваше положителната емоция и удовлетворение от всекидневната ми работа с децата. Благодаря на всички, които ме направиха част от тази позитивна и благородна идея, наречена Българско училище „Азбука“.


Нашите учители

Петя Сейменова

Завършила “Начална училищна педагогика с чужд език” и “Приложна психология”  в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. В училище “Азбука” работи от септември 2011 година.

“Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.”Паулу Коелю


Кремена Чинова

Завършила “Българска филология” към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”. Преподава в  училище “Азбука” в класа в Туламор от септември 2012 година.
“Целта, която трябва да имаме при възпитанието на младите хора, е образованието на сърцето, разума и ума.” Жан-Жак Русо


danismith

Йорданка Смит

Завършила е Национална Спортна Академия “Васил Левски” в гр.София. През 2007 г. завършва следдипломна клалификация в UCD в Дъблин.
Работила е с различни възрасти деца.
В училище “Азбука ” работи от януари 2014.

“Най-важното за малките деца е да знаят ред. Особено ако сами си го определят.”
Любимите цитати на Пипи дългото чорапче


tzvetyЦветанка Радева

Завършила е Филологически факултет на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”.
Дипломира се с професионална квалификация “учител по български и руски език”, магистърска степен.
Работила е 18 години като учител по български и руски език в прогимназиален етап.
В училище “Азбука” работи от месец ноември 2013 г.

“Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.
На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден – с нови въпроси, идеи и приятелства.
Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина,онова,което изгради, ще трае вечно.”
Джон У. Шлатър


Петя Ангелова – Кируан

Завършила е “Приложна лингвистика – Английски и френски език” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. От 12 години работи с деца от различни възрастови групи като учител по английски език. В училище “Азбука” работи от септември, 2011 година.

„Букварче
Имам си другарче
книжка шарена-букварче.
То ме учи как да пиша
и да мога да чета.
За да зная всичко,
всичко за света.
Иван Мишев.


dkamburovДимитър Камбуров

Магистър по Българска филология, Магистър по Теория и история на културата, Доктор по Теория и история на литературата от
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. След срок като учител по български език и литература в I ЕГ с английски и немски във Варна, става специализант в Катедрата по българска литература, а след това докторант и преподавател в Катедрата по Теория на литературата и западноевропейска литература във ФСФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Понастоящем е доцент по Теория и история на литературата. Автор на книгите “Явори и Клони” и “Българска лирическа класика”.

В Дъблин преподава български език, литература и култура в Тринити Колидж от есента на 2014. Оттогава е и учител в училище “Азбука”.

“Винаги съм се преживявал като учител по четене, все едно на какво равнище съм преподавал. Академичният ми опит ми помага да разширя духовния хоризонт и общата култура на гимназистите, да ги потопя в многообразието от изказни и изразни възможности на българския език и да ги науча да четат, проумяват и разграничават какво уж и какво всъщност казват всякакви видове текстове. Училище “Азбука” ми предоставя ценната възможност да се върна в младостта си, когато водех часове в училище и семинари в университета в активен, неуморен диалог с младите хора. Откривам, че този диалог е по-труден, но и по-ценен от четенето на лекции.”


Валентина Лазарова

Завършва „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив през 2014 година. От 2013 до 2015 паралелно изучава „ Индустриален бизнес и предприемачество“ в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ София. Дипломирана като магистър по „Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование“ 2017г. В училище „Азбука“ работи от април 2017 година.

„Прекарвайте възможно най-много време с деца. Именно те са истинските мъдреци. Говорете с тях като с равни, без да ги назидавате. Ако наистина ги слушате, ще научите много повече, отколкото подозирате.“ Линда Гудман


Милена Папазова

Завършила специалност Психология в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, магистърска степен с педагогическа правоспособност и професионална квалификация учител; и Следдипломна квалификация по Клинична и консултативна психология.  От 2016 година води Арт ателие в училище “Азбука”, а от 2019 година работи и като преподавател.

“Светват ли очите ти, когато дете, твоето или друго, влезе в стаята? Защото това е, което децата търсят!” Тони Морисън

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.