БОКЦИ

Татяна Аданова – председател на БОКЦИ

Системен Инженер с 16 години международен опит( България, Сингапур, Холания) в Телекомуникациите.

  • Управлението на проекти
  • Управление на инциденти
  • Вътрешни одити
  • Конфигуриране и поддържане на дататранслационна мрежа
  • Натрупан опит и умения в планирането, комуникациите и работата в екип.

За мен работата в училище „Азбука” за последната година 2010/2011 е най-голямото удоволствие от всички години работен стаж в международни фирми. Работата с деца е невероятно удоволствие и удовлетворение за мен. Уверена съм че усилията за повишаване нивото на образование и съхраняване на ценностите ,българските традиции и националност в нашите деца са най-благодарната цел и си заслужава.

„Всеки ден, през който вие не сте попълнили своето образование, макар и с малко, но ново за вас късче знание, считайте безплодно и невъзвратимо изгубен за вас” – К. Станиславски

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.