Възрастни

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИКА

Aнтиcпaм-филтъp:

Анкетната карта е за информация на Училищното настоятелство на училище „Азбука” и разпределение на класовете.
(моля, за всеки ученик в семейството да попълните отделна анкетна карта)

administrator@bgschoolie.eu

1.Имена на ученика

2.Дата на раждане3.Месторождение

4.Адрес

5.Телефони за връзка

6.Електронен адрес за връзка


8.Равнище на владеене на българския език

Говорене:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Слушане с разбиране:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Четене:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Писане:  много високо  високо  средно  ниско  не владее

 

9. Равнище на ползване на българския език от ученика
(можете да маркирате повече от един отговор)
– Българският е основен говорим език в семейството;
– Българският е втори (паралелен) говорим език за ученика;
– Българският не е говорим в семейството;
– Ученикът чете и пише на български често (поне веднъж седмично);
– Чете и пише на български периодично (поне веднъж месечно);
– Чете и пише на български епизодично (напр. веднъж годишно);
– Чете и пише на български рядко или почти никога.

 

10. Досега ученикът не е посещавал българското училище поради:

– Отдалеченост на училището

– Липса на време

– Висока такса

– Липса на информация

– Неподходящи учебни програми

– Не е приоритет на семейството

– Недоверие в екипа

– Друго

 

11.Въпроси и предложения към училищното настоятелство относно дейността на неделното българско училище ‘АЗБУКА’:

 

12.Собствен принос (ако желаете, посочете с какво бихте могли да участвате в организацията и работата на българското училище)

 

 

Leave a Reply