Деца

 

Прием на ученици в Българско училище “Азбука” за учебната 2018/2019 година – за градовете Дъблин, Гранард и Туламор:

За записване трябва да изпратите имейл с

  • трите имена на детето
  • дата на раждане
  • място на раждане
  • име на родител
  • адрес по местоживеене
  • имейл адрес
  • телефон за връзка

до

administrator@bulgarianschool.ie

Благодaрим Ви за разбирането!

Краен срок за записване – 30 юни 2018

*** Личните данни, предоставени на горепосочената организация с цел провеждане на обучение, ще бъдат съхранявани от Българско училище “Азбука”, Дъблин в срок от не повече от една година, в максимално защитена среда, и подлежат на поверителност в съответствие с разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).


Анкетната карта по-долу не е активна в момента.


 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИКА

Aнтиcпaм-филтъp:
Анкетната карта е за информация на Училищното настоятелство на училище „Азбука” и разпределение на класовете.
(моля, за всяко дете в семейството да попълните отделна анкетна карта)administrator@bgschoolie.eu
1.Имена на детето/ученика2.Дата на раждане3.Месторождение4.Адрес5.Телефони за връзка6.Електронен адрес за връзка7.Имена на родителя( адрес на родителя, ако е различен от този на детето/ученика)
8.Равнище на владеене на българския език

Говорене:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Слушане с разбиране:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Четене:  много високо  високо  средно  ниско  не владее
Писане:  много високо  високо  средно  ниско  не владее

 

9. Равнище на ползване на българския език от детето
(можете да маркирате повече от един отговор)
– Българският е основен говорим език за детето в семейството;

– Българският е втори (паралелен) говорим език за детето;

– Българският не е говорим от двамата родители език в семейството;

– Детето чете и пише на български често (поне веднъж седмично);

– Чете и пише на български периодично (поне веднъж месечно);

– Чете и пише на български епизодично (напр. през ваканциите);

– Чете и пише на български рядко или почти никога.

 

10. Досега детето ми не е посещавало българското училище поради:

– Отдалеченост на училището

– Липса на време

– Висока такса

– Липса на информация

– Неподходящи учебни програми

– Не е приоритет на семейството

– Недоверие в екипа

– Друго

 

11.Въпроси и предложения към училищното настоятелство относно дейността на неделното българско училище ‘АЗБУКА’:

 

12.Собствен принос (ако желаете, посочете с какво бихте могли да участвате в организацията и работата на българското училище)

 

 

Leave a Reply